Tag Arkiv: Micha Velasco

Om olagligt stöd i Dagens Industri

Dagens industri har uppmärksammat exempel på olagligt statsstöd. Den Nya Välfärdens Företagarombudsman nämns flera gånger i artikeln, bland annat i samband med Malung-Sälens kommun och Ulricehamn. Tidningen påpekar att det …

Olagligt billigt – kommunala underprisförsäljningar

Svenska kommunpolitiker slumpar bort fastigheter och mark för att gynna enskilda näringsidkare. I vissa fall säljer kommunerna till underpris trots ett högre anbud från ett annat företag, i andra fall …

Kommunala bolag – laglöst land

Rapporten pekar på att ett antal svenska kommuner nästan på ett medvetet sätt ingår olagliga avtal. Genom att bolagisera verksamheter undviker kommunpolitiker insyn och kontroll. Endast ett fåtal bolag följer …