Varbergs kommun köpte advokattjänster olagligt

Skolinspektionen stämde år 2010 Varbergs kommun på 295.200 kronor i skadestånd för att en elev i åratal utsatts för kränkande behandling i en kommunal skola. Tre år senare dömde tingsrätten slutligen kommunen att betala 50.000 kronor till eleven. Kommunens advokatkostnader uppgick vid det laget till över två miljoner kronor. I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen avslöjas nu att kommunen begick ett lagbrott då advokattjänsterna köptes utan upphandling.

Enligt såväl upphandlingslagen som kommunens egna interna riktlinjer har kommunen skyldighet att upphandla tjänster för så höga belopp, men kommunen tog aldrig in några konkurrerande anbud. Istället nöjde man sig med att direkttilldela avtalet till en advokatbyrå, baserat på en muntlig överenskommelse.

– Kommunen har haft gott om tid och saknar godtagbara skäl för att köpa advokattjänsterna utan konkurrensutsättning säger Inger Ridderstrand-Linderoth, ledamot av Konkurrenskommissionen.

Beslutet att teckna avtal skulle enligt kommunens interna riktlinjer ha fattats av kommunstyrelsen. Så har emellertid inte skett.

– Det är anmärkningsvärt att kommunen handlat i strid med upphandlingslagen och åsidosatt sina egna interna rutiner på flera punkter. Det finns därför anledning att rikta allvarlig kritik mot Varbergs kommun. Kommunen måste se till att ett sådant förfarande inte upprepas. Rimligheten av att kommunen har lagt ned miljonbelopp på advokatkostnader för att söka undkomma att betala ett betydligt mindre skadestånd till en mobbad elev kan även ifrågasättas av andra skäl avslutar Inger Ridderstrand-Linderoth.

Läs utredningen KKO 13-026 här.