Vann miljonupphandling av skolskjuts – utan trafiktillstånd

Nu riktar Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden, kritik mot Trosa kommun. I mars 2006 fattade kommunen beslut i en upphandling av persontransporter (bland annat till grundskola och särskola). Kontraktet är värt cirka 22 miljoner kronor och två anbud hade kommit in. Problemet är följande: i det vinnande anbudet framgår vare sig vilka åkare som ska utföra transporterna eller om de över huvud taget har trafiktillstånd. Ändå vann det anbudet upphandlingen. Trafiktillstånd var (givetvis) uppställt som ett så kallat skallkrav i upphandlingen. Expertgruppen menar att kommunens agerande snedvrider konkurrensen på marknaden.

– Det vinnande anbudet borde ha avvisas på grund av att det inte uppfyller upphandlingens skallkrav. Dessutom har kommunen inte beaktat de kvalitetskriterier som kommunen själv fastställt i anbudsunderlaget, framhåller expertgruppen i sin granskning.

– Trosa kommun har åsidosatt upphandlingslagens krav på affärsmässighet och likabehandling. Konkurrensen mellan anbudsgivarna har därmed snedvridits, säger Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2006-06