Tag Arkiv: KKO 2006-06

Vann miljonupphandling av skolskjuts – utan trafiktillstånd

Nu riktar Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden, kritik mot Trosa kommun. I mars 2006 fattade kommunen beslut i en upphandling av persontransporter (bland annat till …