Utredning avseende olagligt stöd i Uppvidinge kommun

Kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun beslutade den 30 mars 2010 att förvärva fastigheten Uppvidinge, Östra Värends Järnväg 2:3 för 3,5 miljoner kronor. Kommunstyrelsen i Uppvidinge kommun hade dessförinnan godkänt ett hyresavtal i anledning av kommande köp. Bakgrunden till köpet var att ägaren av fastigheten var ett företag under rekonstruktion som hade problem med likviditeten. Kommunen avsåg därför att göra ett stödköp av fastigheten vilken efter köpet skulle hyras ut tillbaka till företaget.

Enligt en oberoende värdering som utfördes i oktober 2009 var marknadsvärdet för fastigheten 2,5 miljoner kronor. Kommunens beslutade köpeskilling låg alltså 1 miljon kronor över marknadsvärdet. Även hyran skulle sättas förmånligt till hyrestagarens fördel.

Besluten överklagades den 1 april 2010 med Företagarombudsmannen som ombud. Den 15 april meddelade förvaltningsrätten inhibition i de båda målen. Kommunen förbjöds att verkställa köpet och därmed även hyresavtalet.

 

Läs utredningen här: FO 2010 – 002 Uppvidinge