Uppsala kommun genomförde otillåten direktupphandling

Uppsala kommun har utan upphandling i konkurrens köpt tändmoduler till sina offentliga belysningsanläggningar direkt från Vattenfall för ett värde av 1,7 miljoner. Konkurrenskommissionens utredning visar att kommunen därmed har brutit mot lagen om offentlig upphandling.
När kommunen i februari 2012 genomförde köp av tändmoduler angav man att detta föll inom ramen för ett tidigare upphandlat ramavtal som kommunen hade med Vattenfall. Detta stämmer dock inte. Eftersom tändmodulerna över huvud taget inte nämns i ramavtalet med Vattenfall har de aldrig varit föremål för någon konkurrensutsättning, och ska därför upphandlas i särskild ordning.– Beslutet att köpa tändmoduler direkt från Vattenfall strider mot lagen om offentlig upphandling. Genom att kommunen satte konkurrensen ur spel kan skattebetalarna komma att få betala ett högre pris för gatubelysningen än de annars skulle ha gjort, säger Lennart Palm, ledamot i Konkurrenskommissionen.– I det här fallet riskerar Uppsala kommun dessutom att bli tvungen att betala en upphandlingsskadeavgift på uppskattningsvis  120.000 kr, framhåller Lennart Palm.

 

 

läs utredningen här: PM 2 KKO 12-038 Uppsala – Vattenfall 1