Universitet upphandlar olagligt

Luleå tekniska universitet (LTU) vände sig direkt till en leverantör och köpte tryckeritjänster utan föregående upphandling. Direktinköpen skadar konkurrensen och strider mot upphandlingsreglerna.

– Om avtalet ogiltigförklaras går det främst ut över företaget som måste betala tillbaka den ersättning det har fått. I det här fallet skulle företaget också få tillbaka de trycksaker som kan återlämnas. Frågan är till vilken nytta. Det är viktigt att företag är försiktiga med att ta uppdrag som inte har upphandlats i konkurrens för det kan visa sig kosta mer än det smakar, säger ???, ??? Konkurrenskommissionen.

– Konkurrenskommissionen har gjort flera utredningar av LTUs upphandlingar och dessvärre har varje utredning visat på olagligheter. Det kan tyda på att upphandlingsrutinerna behöver ses över. Det är viktigt att den här typen av affärer sköts korrekt eftersom konkurrensen annars sätts ur spel, säger ???.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 11-035 Luleå tekniska universitet 2