Universitet gör olagliga upphandlingar

Luleå tekniska universitet (LTU) har i ett flertal fall brutit mot lagen om offentlig upphandling (LOU) och riskerar att få betala höga böter. Universitetet har gjort otillåtna direktköp från ett privat företag för omkring 14 miljoner kronor. Dessutom har LTU genomfört två felaktiga upphandlingar där den ena underkändes av domstol medan den andra måste återkallas av universitetet.

Konkurrenskommissionen har i tre olika utredningar uppmärksammat att LTU inte tycks bry sig om att följa gällande lag och EU-direktiv om offentlig upphandling vid köp av tryckeritjänster. Det har heller inte blivit rätt när myndigheten har försökt att följa LOU och upphandla tjänsterna i konkurrens. I det ena fallet underkändes upphandlingen av domstol. I det andra fallet fann LTU för gott att återkalla upphandlingen innan domstolen hann döma i målet.

– LTU har dessutom, i strid med lagen, köpt tjänster för annonsförmedlingstjänster direkt från ett privat företag för mer än 14 miljoner kronor. Lagbrottet medför att konkurrensen sattes ur spel till nackdel för skattebetalarna. LTU riskerar att få betala höga böter, i form av en s.k. upphandlingsskadeavgift, säger Inger Ridderstrand-Linderoth, ordförande Konkurrenskommissionen.

– Det finns även starka skäl för att universitetet ökar sin kompetens på upphandlingsområdet, säger Inger Ridderstrand-Linderoth.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 11-059 LTU6 Carat