Umeå kommun bedriver olaglig verksamhet

Det kommunägda parkeringsbolaget UPAB får kritik av företagarombudsmannen för sitt engagemang i parkeringsövervakning på privat mark. Detta faller i sig utanför den kommunala kompetensen och i UPAB:s fall blomstrar denna olaga verksamhet.

– Umeå kommun prejar ut privata bolag som mycket väl skulle kunna sköta många av UPAB:s åtaganden. Kommuner har en väl utstakad väg att följa och här har Umeå verkligen kört i diket, säger Mårten Hyltner, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

– Kommunen bör hålla sig inom sin kompetens och till den hör inte parkeringsövervakning på privat mark. Det allra bästa vore om kommunen på sikt helt avvecklade UPAB och istället upphandlade drift av parkeringsanläggningar och parkeringsövervakning av privata företag i konkurrens. På så sätt breddar man vägen för ett sunt företagarklimat och en bra konkurrenssituation, säger Mårten Hyltner.

 

Läs utredningen här: FO 2009-006 Umeå parkering