Tag Arkiv: Parkering

Konkurrenskommissionen: Falu kommun bröt medvetet mot upphandlingsbestämmelserna

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Falu kommun för att ha godkänt ett avtal trots att en utredning visat att det stred mot upphandlingslagen.

Malmö kommun bedriver olaglig verksamhet

Det kommunägda bolaget Parkering Malmö ägnar sig åt parkeringsövervakning på privat mark, något som enligt Företagarombudsmannen faller långt utanför den kommunala kompetensen. – Malmö kommun prejar ut privata bolag som …

Umeå kommun bedriver olaglig verksamhet

Det kommunägda parkeringsbolaget UPAB får kritik av företagarombudsmannen för sitt engagemang i parkeringsövervakning på privat mark. Detta faller i sig utanför den kommunala kompetensen och i UPAB:s fall blomstrar denna …

Stockholms stad bedriver olaglig affärsverksamhet

Det kommunägda parkeringsbolaget Stockholms Parkering ägnar sig åt parkeringsövervakning på privat mark, något som enligt Företagarombudsmannen faller utanför den kommunala kompetensen och utgör olaglig verksamhet. – Stockholms Stad prejar ut …