Trängselskatten – orättvis och onödigt krånglig

Företagarombudsmannen riktar, ännu en gång, kritik mot trängselskatten. Både vilka fordon som måste betala skatten och hur skatten betalas är föremål för kritik. Små bussar måste betala skatt men inte stora, budbilar måste betala skatt men inte taxibilar, svenska lastbilar måste betala skatt men inte utländska lastbilar. Företagarombudsmannen, en del av tankesmedjan Den Nya Välfärden, anser att undantagen gör att konkurrensen snedvrids. Istället föreslår ombudsmannen generell skattebefrielse för nyttotrafik. Även hur betalning ska ske kritiseras. Tidsfristen (fem dagar) är för snäv och det bör även gå att betala på plats eller via mobiltelefon. Effekten av skatten är ett bistrare företagarklimat i Stockholmsregionen.

– Det är orimligt att små bussar ska betala trängselskatt, men inte stora. Det är lika orimligt att budbilar ska betala trängselskatt, men inte taxibilar. En rimligare och mer rättvis lösning är en generell skattebefrielse för nyttotrafik, säger Mårten Hyltner, jurist vid Företagarombudsmannen.

– En bilist har fem dagar på sig innan trängselskatten ska vara betald. Det är alldeles för kort tid, speciellt med tanke på att betalning via plusgiro och bankgiro brukar ta ett par dagar. Det bör gå att betala på plats och via mobiltelefon, säger Mårten Hyltner, jurist vid Företagarombudsmannen.

 

Läs utredningen här: FO 2005-008