Sundsvalls kommuns kollektivavtalskrav vid upphandling är olagligt

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen kritiseras Sundsvalls kommun för att vid upphandling av varor och tjänster kräva att leverantörer har kollektivavtal. Kravet strider mot upphandlingslagstiftningen.

Sundsvalls kommun avser att i sin lokala inköpsstrategi – som styr hur kommunens nämnder och bolag ska agera vid upphandling – införa ett obligatoriskt krav på att anlitade leverantörer och underleverantörer ska erbjuda kollektivavtal till sina anställda.

Kravet strider mot lagen om offentlig upphandling samt EU-rättens bestämmelser om fri rörlighet av varor och tjänster som syftar till att öka samhandeln och konkurrensen inom unionen. Enligt reglerna är det inte möjligt att ställa krav på att leverantörer som vill delta i en offentlig upphandling ska ha kollektivavtal.

Detta kan bland annat ses i ljuset av att leverantörer från EU-länder med andra centrala regelsystem för lön och andra arbetsvillkor än den svenska kollektivavtalsmodellen kan hindras att delta i den offentliga upphandlingen i Sverige.

– Hela kommunen med sina bolag upphandlar varor och tjänster för totalt 2,5 miljarder kronor per år. Under kommissionens utredning har framkommit att kommunen känner till att kollektivavtalskravet strider mot lagar och regler på upphandlingsområdet. Det är också anmärkningsvärt att kommunen vid sina upphandlingar ska ställa ett olagligt krav på presumtiva leverantörer. Därför finns skäl att rikta allvarlig kritik mot kommunen, säger Per-Arne Sundbom, ledamot i Konkurrenskommissionen.

Läs utredning KKO 15-039 här.