Stockholms stad bedriver olaglig affärsverksamhet

Det kommunägda parkeringsbolaget Stockholms Parkering ägnar sig åt parkeringsövervakning på privat mark, något som enligt Företagarombudsmannen faller utanför den kommunala kompetensen och utgör olaglig verksamhet.

– Stockholms Stad prejar ut privata bolag som mycket väl skulle kunna sköta många av Stockholm Parkerings åtaganden. Det finns privata aktörer som skulle kunna utföra de av åtagandena som är olagliga. På så sätt skulle konkurrensen bibehållas, säger Mårten Hyltner, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

– Kommunen bör hålla sig inom sin kompetens och till den hör inte parkeringsövervakning på privat mark. Det allra bästa vore om Stockholms stad på sikt helt avvecklade Stockholm Parkering och istället upphandlade drift av parkeringsanläggningar och parkeringsövervakning av privata företag i konkurrens, säger Mårten Hyltner.

 

Läs utredningen här: FO 2009-005 stockholm parkering