”Skvalleraktiga” referenser från konkurrenter avgör upphandling?

Vid Tomelilla kommuns upphandling av skötsel av grönytor struntade kommunen i att kontakta de referenter som en anbudsgivare uppgivit. Istället kontaktade kommunen personer som inte haft någon affärsrelation till anbudsgivaren. Bland annat två byalag som dessutom var konkurrenter i upphandlingen. Kommunen har angivit att en liknande referensvärdering ska ske vid nästa upphandling.

– Det säger sig självt att man inte kan ta referenser från ett konkurrerande anbudsgivare vid en upphandling. Jävsförhållandet är uppenbart säger Lennart Palm, ledamot i Konkurrenskommissionen.

Konkurrenskommissionen – en oberoende expertgrupp som är sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden – har i ett avgörande granskat Tomelilla kommuns upphandling av skötsel av grönytor. När kommuner gör stora inköp kräver lagen att det sker genom offentlig upphandling. Motivet är att motverka korruption och otillåten favorisering.

Konkurrenskommissionen anser att Tomelillas hantering av referenser i dessa fall inte är affärsmässiga. Hanteringen strider både mot lagen om offentlig upphandling och mot det bakomliggande EG-direktivet.

 

Läs utredningen här: KKO 2003-028