Tag Arkiv: KKO 2003

Uddevalla kommun hyr ut kulisser i strid mot lag

Den 1 oktober 2003 beslutade Närings och arbetsmarknadsutskottet i Uddevalla att anslå drygt 800 000 kronor till Nordisk Dekorförråd. Förrådet, som är en del av den kommunala förvaltningen, säljer varor …

Fel att Uddevalla investerar riskkapital i ITbolag

I september 2003 beslutade kommunfullmäktige i Uddevalla att bilda Microbind Telematics Laboratory AB. Kommunen ska som ägare investera 2 000 000 konor. Syftet med bolaget är att utveckla ”telematik och …

Bromölla kommun köpte industrilokal i strid mot lag

I november 2003 beslutade kommunfullmäktige i Bromölla att med stöd av kommunal borgen genomföra ett köp av en industrilokal för att hyra ut den till ett specifikt företag för etablering …

Hässleholms presentaffärer strider mot upphandlingslagen

Nu har konkurrenskommissionen slutfört sin utredning av Hässleholms presentköp och konstaterar i ett avgörande att kommunens agerande strider mot lag. I september 2003 tecknade Hässleholms kommun ett ramavtal med en …

Kommunala bolag gör miljoninköp i strid mot lag

Kommunal Datateknik i Köping AB har sedan 1995 köpt datorer för betydande belopp utan att göra upphandlingar i konkurrens. I maj 2003 övergick dataverksamheten till det tillika kommunala Köpings KabelTV. …

Örebroportens mångmiljonköp strider mot kommunallagen

Det kommunala företaget Örebroporten AB har beslutat att köpa en industrifastighet av ett större privat företag, för att sedan hyra ut fastigheten till den tidigare ägaren. Örebroporten ska även uppföra …

Bergs kommun gjorde elaffär i strid mot lag

I januari 2002 tecknade Bergs kommun ett tvåårigt kontrakt på köp av el. Kontraktet är värt över tio miljoner kronor. Men köpet föregicks inte av någon offentlig upphandling, utan Bergs …

Hässleholm köpte vårdplaster i strid mot lag

I maj 2002 fattade omsorgsnämnden i Hässleholm beslut i en upphandling av vårdplatser. Upphandlingen bestod av flera delar och totalt 25 anbud hade kommit in. Kommunen gjorde ett antal fel …

Arboga kommuns gymavtal strider mot lagen

I slutet av september beslutade kommunfullmäktige i Arboga att teckna ett ”hyresavtal” med ett privat företag angående ett befintligt gym i det kommunala badhuset. Gymmet ska byggas om, nya maskiner …

Fel bolag vann Avestas upphandling av sophämtning

Sommaren 2002 upphandlade Avesta kommun sophämtning för år 2003-2007. Men det företag som tog hem kontraktet borde ha uteslutits från upphandlingen bland annat på grund av formella brister i anbudet. …