Tag Arkiv: KKO 2003-028

”Skvalleraktiga” referenser från konkurrenter avgör upphandling?

Vid Tomelilla kommuns upphandling av skötsel av grönytor struntade kommunen i att kontakta de referenter som en anbudsgivare uppgivit. Istället kontaktade kommunen personer som inte haft någon affärsrelation till anbudsgivaren. …