Särställning och myndighetsstatus snedvrider konkurrensen

Landets kommuner ansvarar idag för den lagstagade sotningen. I många kommuner tecknas avtal med företag som sköter sotningen. Det är inte ovanligt att samma företag även säljer närliggande produkter, till exempel braskaminer eller brännare. Därmed får sotarföretagen en gynnad ställning på den privata marknaden. Sotarna besöker fastighetsägarna och uppfattas som trovärdiga eftersom de är myndighetsutövare. Företagarombudsmannen kritiserar nu att företag som får ensamrätt på sotning i en kommun gynnas på ett otillbörligt sätt på den privata marknaden. Om kommunerna istället skulle ackreditera alla kompetenta företag som utför sotartjänster skulle konkurrensen mellan företagen öka och klimatet för företagande förbättras.

– Avesta kommun har ett entreprenörsavtal med en sotarfirma till 2006. Därefter bör kommunen istället ge alla företag som har sotarkompetens rätt att sota. Därmed skulle konkurrensen på närliggande produkter förbättras, säger Tommy Adamsson, ordförande i Företagarombudsmannen.

– Genom att motverka monopol och låta flera företag erbjuda sotningstjänster förbättras servicen för fastighetsägarna. Det skulle även vara ett uttryck för ett bra klimat för företagande, eftersom fler företag får vara med och konkurrera, säger Tommy Adamsson.

 

Läs utredningen här: FO-04-010 Avesta