Tag Arkiv: Avesta

Särställning och myndighetsstatus snedvrider konkurrensen

Landets kommuner ansvarar idag för den lagstagade sotningen. I många kommuner tecknas avtal med företag som sköter sotningen. Det är inte ovanligt att samma företag även säljer närliggande produkter, till …