Samhall privatiserar för att slippa följa sina regler

Företagarombudsmannen kritiserar Samhall för att konkurrera ut privata företagare med subventionerade produkter. Istället för att driva egna verksamheter som är kraftigt subventionerade bör Samhall bli en mer renodlad myndighet med ansvar för att medverka till att privata företag anställer arbetshandikappade.

Företagarombudsmannen har undersökt ett fall som illustrerar problemen med dagens utformning av Samhall.

Det statliga bolaget Samhall Dala, som bland annat tillverkade aluminiumakvarier, konkurrerade ut många svenska akvarieproducenter och ökade sina marknadsandelar. När Samhall Dala av Kontaktrådet, som övervakar att Samhall följer sina instruktioner, uppmanades att inte ta ytterligare marknadsandelar valde Samhall Dala att sälja akvarieverksamheten till två anställda inom företaget. Så kunde den även fortsättningsvis starkt subventionerade verksamheten drivas vidare utan insyn och kontroll från Kontaktrådet.

Fallet har anmälts till Företagarombudsmannen, en privat grupp engagerade företagare som verkar för ett bättre företagarklimat.

Företagarombudsmannen menar att fallet illustrerar hur goda regler som syftar till att skapa ett bra företagarklimat kan snedvridas eller till och med negligeras om de som tillämpar dessa regler bestämmer sig för det. Samhall bör med kraft ingripa mot sådana interna regelbrott.

Företagarombudsmannen menar vidare att det finns anledning att fundera över en annan organisation för Samhall. Istället för att konkurrera med privata företag bör Samhall få en renodlad myndighetsroll. Den bör gå ut på att medverka till att privata företag anställer arbetshandikappade, finansierar verksamheten och utöva tillsyn.

I Företagarombudsmannens bedömning deltog Tommy Adamsson, Clas Nordström, Patrik Engellau, Camille Forslund, Monica Werenfels- Röttorp och Edward Waller.

Företagarombudsmannens fullständiga utlåtande bifogas.

 

Läs utredningen här: FO 2001-06