Tag Arkiv: FO 2001

Mellersta Skånes sjukvårdsdistrikt trotsar Länsrätten i Skåne län

Sjukvårdsdistrikt trotsar domstol Utan offentlig upphandling slöt Mellersta Skånes sjukvårdsdistrikt ett avtal om sjukvårdstjänster. Länsrätten i Skåne förordnade att upphandlingen skulle göras om men sjukvårdsdistriktet vägrade. Nu krävs rättsliga möjligheter …

Även anställda drabbas av fåmansbolagsreglerna

När framförallt IT-branschen nu drabbas av konkurser slår fåmansbolagsreglerna hårt mot många företagare som tvingas skatta för vinster de aldrig gjort. Nu menar Skattemyndigheten dessutom att även anställda omfattas av …

IT-företagare får skatta 430 000 kr trots att han förlorade 17 500 kr på sitt företag

Anders Kingstedt drev IT-företaget Primit AB. När han sålde sitt företag fick han betalt i aktier. Nu är aktierna värdelösa, men skattemyndigheten kräver ändå Kingstedt på 430 000 kronor.  År …

Företag bestraffas för friskvård

Företag bestraffas för friskvård Staten har lagt allt mer av ansvaret för de anställdas sjukskrivning på arbetsgivaren. Därför är det rimligt att företagaren får möjlighet att utan straffbeskattning utveckla nya …

PRV skapar onödiga missförstånd och sölar med överklaganden

Enligt bolagets revisor faxades och postades redovisningshandlingar för Bengt Bengtsson Shipping AB till PRV den 30 juli 2001, dagen före sista inskickningsdag. Tio dagar senare fick Bengt Bengtsson meddelande att …

Skattelagarna skapar orättvisa i familjen

Skattereglerna kring fåmansbolagen är absurda, säger Företagarombudsmannen. De är inte bara så svårbegripliga att en normal företagare knappt har en chans att begripa dem. De kan också få orättvisa konsekvenser …

Dyrt att låta anställda nattparkera servicebilar

För att förhindra inbrott och underlätta för de anställdas jourtjänstgöring ville bolagen AB Lås och Slipexperten samt TD Larm i Borås AB parkera bilarna hemma hos sina anställda. Det innebar …

Lantmäteriverket spelar företag

Lantmäteriverket är en myndighet under Miljödepartementet. Men verket har ambition att i tillägg till – eller i stället för – myndighetsrollen agera vinstmaximerande företag. Företagarombudsmannen påpekar att verkets agerande strider …

Företag chanslöst mot kommunfrälset

Lagen gäller inte lika för kommunala och privata företag, konstaterar Företagarombudsmannen. En privat företagare som bryter ett näringsförbud bestraffas. Men om en kommun fortsätter en affärsverksamhet som förbjudits av domstol …

Stelbent momsregel upprör företagare

Företag får inte dra av momsen när de köper fordon som skattereglerna kallar personbilar. Men skattereglernas definition av vad som är en personbil är egendomlig. Till exempel kan en lätt …