Övertorneå kommun förlorar i domstol – igen

Förvaltningsrätten i Luleå har slagit fast att Övertorneå kommun bröt mot lagen när den sålde en fastighet till underpris. Domstolen ansåg att försäljningen innebar olagligt kommunalt stöd och upphävde kommunens beslut.

Övertorneå kommun struntade i att värdera eller lägga ut fastigheten på anbud utan sålde fastigheten till ett pris baserat på ett avtal från1998. Enligt domstolen var priset för lågt och kommunens förfarande var därför olagligt. Företagarombudsmannen företrädde ett företag som ville köpa fastigheten.

– Detta är tredje gången på kort tid som kommunen genomför en olaglig fastighetsförsäljning. Försäljningar av offentlig egendom bör avgöras genom anbudsförfarande som ger alla företag samma möjligheter till affär, säger Micha Velasco, jurist och Företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

– Det är uppenbart att kommunen genom sitt agerande nonchalerar rådande lagstiftning. För att motverka den här typen av olagliga kommunala beslut behöver vi införa sanktioner, säger Micha Velasco.

Läs utredningen här.