Otillåten direktupphandling i Uppsala kommun

Uppsala kommun har, sedan augusti 2012, utan upphandling i konkurrens köpt tjänster för bland annat drift och underhåll av sina offentliga belysningsanläggningar för mer än 11 miljoner kronor direkt från Vattenfall. Konkurrenskommissionens utredning visar att detta strider mot lagen om offentlig upphandling. Det gör att kommunen riskerar att få betala en upphandlingsskadeavgift på upp till 800.000 kronor.

Kommunen har tidigare haft ett upphandlat avtal med Vattenfall som löpte ut i juli 2012, utan möjlighet till ytterligare förlängning. Trots detta valde kommunen att ingå ett nytt avtal som utökade avtalstiden till resten av 2012. Såvitt känt har avtalet även fortsatt att tillämpas även under 2013. Eftersom avtalet med Vattenfall inte gick att förlänga, ingår detta förfarande i en serie otillåtna direkttilldelningar i strid med lagen om offentlig upphandling.

– Konkurrenskommissionen som tidigare har kritiserat Uppsala kommun för otillåten direkttilldelning till Vattenfall (se KKO 12-038) tvingas konstatera att kommunen även i detta fall brutit mot LOU och de grundläggande EU-principer som lagen grundas på, säger Lennart Palm, ledamot i Konkurrenskommissionen.

– Under den tid som gått sedan det ursprungliga avtalet löpte ut, har kommunen betalat ut mer än 11 miljoner kronor till Vattenfall. Det gör att kommunen även riskerar att få betala böter i form av upphandlingsskadeavgift med uppskattningsvis 800.000 kronor, framhåller Lennart Palm.

Läs utredningen: KKO 13-001