Örnsköldsvik ute och cyklar vid transportupphandling

Örnsköldsviks kommun bröt vid en upphandling av transporttjänster mot ett antal grundläggande upphandlingsprinciper. Händelsen visar att kommunens kunskaper om offentliga upphandlingar är undermåliga. Domstol har nu klargjort att upphandlingen var felaktig.

 – Den här upphandlingen har inte gått seriöst till. Dels har kommunen inte talat om på vilka kriterier tilldelningen ska ske, dels avviker förfrågningsunderlaget från annonsen om upphandling och dels avviker upphandlingens kontraktstid på sju år från huvudregeln som säger att avtal maximalt får löpa på fyra år. Det är inte mycket som har blivit rätt här, säger Sigvard Berglöf, ledamot av Konkurrenskommissionen.

– Örnsköldsviks kommun har brutit mot grundläggande upphandlingsbestämmelser på synnerligen graverande sätt. Bra genomförda upphandlingar borgar för bättre priser, effektivare konkurrens och mindre korruption, men den här upphandlingen ligger på en skrämmande låg nivå, säger Sigvard Berglöf.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 11-002 Örnsköldsviks kommun