Orättvis och försvårande momsregel för servicefordon

Fastighetsserviceföretaget L Törnblom Konsult i Västerås AB har inköpt en skåpbil som specialutrustats för verksamheten. Skåpbilen kan inte användas som personbil då den endast har ett passagerarsäte med mera. På grund av en stelbent momsregel klassas dock skåpbilen som personbil och företaget får inte göra avdrag för ingående moms. Företagarombudsmannen menar att regeln är orättfärdig. 

Företagarombudsmannen, en privat grupp som inom ramen för Stiftelsen Den Nya Välfärden verkar för ett bättre företagarklimat i Sverige, har granskat ärendet.

Momsregeln är orättfärdig för den stora mängd företagare som använder sig av special- och skåpbilar i sin verksamhet, säger Företagarombudsmannen.

För att fullständigt utesluta alla möjligheter att en momsavdragsgill skåpbil används även privat, tar lagstiftningen det säkra före det osäkra enligt principen hellre fälla än fria. Resultatet är en orättvisa mot alla företagare som använder skåpbilar som ett redskap i sin verksamhet och inte får dra av momsen. Det är också försvårande eftersom vissa företagare tvingas köpa större och dyrare lastbilar för att de skall vara avdragsgilla i verksamheten, avslutar Företagarombudsmannen.

I Företagarombudsmannens bedömning deltog Tommy Adamsson, Patrik Engellau, Camille Forslund, Monica Werenfels-Röttorp, Lars I. W Jansson, Clas Nordström, Edward Waller och Nils-Eric Sandberg.

 

Läs utredningen här: PM FO 2002-008