Tag Arkiv: Uddevalla

Konkurrenskommissionen anmäler Uddevalla till EU-kommissionen

Konkurrenskommissionen har anmält Uddevalla kommun till EU-kommissionen för att köpa avfallstjänster utan ett öppet anbudsförfarande. I anmälan konstaterar Konkurrenskommissionen att kommunen direkttilldelat uppdraget att hantera avfall till Uddevalla Energi AB i strid med unionsrätten.

Uddevalla kommun bröt mot lagen

Enligt en färsk dom från förvaltningsrätten bröt Uddevalla kommun mot lagen om offentlig upphandling genom att ge ett avtal om avfallshantering direkt till ett eget bolag. Konkurrenskommissionen har tidigare riktat …

Uddevalla gynnar eget bolag

Uddevalla kommun har försökt kringgå lagen om offentlig upphandling genom att ge ett avtal om avfallsförbränning direkt till ett eget bolag. Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, riktar nu kritik mot kommunen för att inte ha annonserat ut upphandlingen på ett korrekt sätt.

Olaglig upphandling av Uddevallas gatubelysning

Uddevalla kommun tecknade avtal om underhåll av kommunens gatubelysning i strid mot lagen om offentlig upphandling. Efter kritik från Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, medger kommunen att …

Uddevalla kommun hyr ut kulisser i strid mot lag

Den 1 oktober 2003 beslutade Närings och arbetsmarknadsutskottet i Uddevalla att anslå drygt 800 000 kronor till Nordisk Dekorförråd. Förrådet, som är en del av den kommunala förvaltningen, säljer varor …

Uddevalla kommun erbjuder massageverksamhet

Uddevalla kommun har beslutat att bedriva massageverksamhet i den kommunala simhallen Walkesborgsbadet. Detta konkurrerar med de privata verksamma företagen i regionen. Enligt fritidsnämndens beslut erbjuds massageverksamhet i Walkesborgsbadet i kommunal …