Konkurrensverket agerar på Konkurrenskommissionens utredning

Konkurrenskommissionen utredde hur Herrljunga kommun sedan 2011 löpande köpt bemanningstjänster för över 7,2 miljoner kronor utan upphandling i konkurrens. Mellan februari 2011 och september 2013 har Kommunen slutit totalt 22 skriftliga uppdragsavtal med Teambo avseende varierade tjänster, såsom konsulterande enhetschef, socialsekreterare biståndshandläggare och metodutvecklare m.m.
Avslöjandet fick stor uppmärksamhet och har nu fått efterföljder. Konkurrensverket har nämligen valt att gå till domstol med krav på böter/upphandlingsskadeavgift på 65 000 kronor.

Konkurrensverket har i detta fall valt att enbart inrikta sig på direkttilldelningarna till Teambo under räkenskapsåret 2013, som avser sju avtal om köp av enhetschefer på konsultbasis. Avtalets kontraktsvärde uppgår således efter sammanräkning till  1 671 596 kronor. Det är detta belopp som Konkurrensverket lägger till grund för sin beräkning av yrkad upphandlingsskadeavgift.

Anledningen till att Konkurrensverket väljer att inte basera upphandlingsskadeavgiften på samma summa som Konkurrenskommissionen anges till att ”avtalsvärden som härrör sig från avtal vilka vid tidpunkten för denna ansökan slutits för mer än ett år sedan, och skulle enligt 17 kap. 7 § LOU därför inte i sig kunna angripas med en talan om upphandlingsskadeavgift.”
________________________________________

Adam Rydström
Adam Rydström

adam.rydstrom@dnv.se