Tag Arkiv: KKO 00- 059

Norrtälje kommun backar efter kritik

Norrtälje kommuns upphandling av städtjänster anmodades anbudsgivarna att ange om de avser att överta kommunens anställda personal eller inte. Dessa anbudsgivare skulle i så fall felaktigt bedömas på ett förmånligare …