Tag Arkiv: KKO 2000

Kommunalt bolag bryter mot lagen

Det kommunala fastighetsbolaget Stenungs Torgs Fastighets AB har vid upphandling av tjänster agerat i strid mot lagen om offentlig upphandling, menar Konkurrenskommissionen. Stenungs Torgs Fastighets AB (StenungsTorgsbolaget) är ett av …

Kramfors kommun missköter upphandling

Kramfors kommun har vid upphandling av tjänster för fastighetsservice felaktigt förkastat ett anbud. Nu riskerar kommunen att få betala skadestånd. Kommunen har vid upphandlingen av ett ramavtal för VStjänster använt …

Eda, Arvika och Årjängs kommuner riskerar att få betala skadestånd

Kommunerna har vid en upphandling av städtjänster använt sig av ett system för prisjämförelse som innebär att anbuden inte har kunnat jämföras på ett likvärdigt sätt. Trots detta har ett …

Östra Göinge kommun snedvrider konkurrensen

Östra Göinge snedvrider konkurrensen för caféverksamhet genom att hyra ut ett före detta stationshus för 15 kronor kvadratmetern per år i fem år och sex månader. Andra liknande lokaler hyrs …

Staten väljer det dyraste anbudet

Staten har, genom Socialstyrelsen, i en upphandling av administrativa datatjänster valt en utifrån myndighetens egen anbudsvärdering ekonomiskt och kvalitetsmässigt dyrare lösning än vad som i övrigt erbjudits i upphandlingen. Socialstyrelsens …

Lessebo kommun subventionerar kommunal konferensverksamhet

Lessebo kommun har beslutat att bevilja räntefria lån på vardera 250 000 kronor till två näringsdrivande folketshusföreningar, Kosta och Lessebo. I kommunen finns också privata näringsidkare som driver samma typ …

Höganäs kommun bryter mot lagen om offentlig upphandling

Höganäs kommun har i en upphandling avseende bland annat beställningscentral för färdtjänst m.m. antagit ett anbud som avvikit från förutsättningarna för upphandlingen. Dessutom har kommunen förhandlat med endast en anbudsgivare …

Kritik mot länsarbetsnämnden i Västra Götaland

Stockholm 20001211 Konkurrenskommissionen: Länsarbetsnämnden riskerar att få betala skadestånd Länsarbetsnämnden i Västra Götaland har upphandlat utbildning av yrkesförare. Genom att anta ett anbud som var prismässigt dyrare har länsstyrelsen åsidosatt …

Kramfors kommun ändrade kraven under pågående upphandling

Kramfors kommun har under pågående upphandling av persontransporttjänster antagit ett anbud som avvikit från förutsättningarna för upphandlingen. Kommunen har också i vissa mindre delar av upphandlingen uppdragit utförandet till ett …

Norrtälje kommun backar efter kritik

Norrtälje kommuns upphandling av städtjänster anmodades anbudsgivarna att ange om de avser att överta kommunens anställda personal eller inte. Dessa anbudsgivare skulle i så fall felaktigt bedömas på ett förmånligare …