Malmö kommun bedriver olaglig verksamhet

Det kommunägda bolaget Parkering Malmö ägnar sig åt parkeringsövervakning på privat mark, något som enligt Företagarombudsmannen faller långt utanför den kommunala kompetensen.

– Malmö kommun prejar ut privata bolag som mycket väl skulle kunna sköta många av Parkering Malmös åtaganden, säger Mårten Hyltner, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

– Kommunen bör hålla sig inom sin kompetens. Det allra bästa vore om staden på sikt helt avvecklade Parkering Malmö och istället upphandlade drift av parkeringsanläggningar och parkeringsövervakning av privata företag i konkurrens. På så sätt breddar man vägen för ett sunt företagarklimat och en bra konkurrenssituation, säger Mårten Hyltner.

 

Läs utvärderingen här: FO 2009-007 Malmö parkering