Luleå-universitet upphandlar olagligt

När Luleå tekniska universitet (LTU) skulle upphandla bland annat tryckeritjänster valde universitetet att ge ett antal leverantörer möjlighet att lämna offert vid varje enskilt köptillfälle. Sedan struntade man i upplägget och lät bara en av dem utföra jobb.

– LTU har brutit mot lagen om offentlig upphandling (LOU) på ett antal sätt. Dels genom att bara ge uppdrag direkt till ett av företagen, dels genom att gå utanför avtalets prisöverenskommelse och dels genom att fortsätta ge uppdrag till det utvalda företaget när kontraktet hade löpt ut. När upphandlingar genomförs så här undermåligt går det ut över de uteslutna företagen som inte ens får en chans att konkurrera, säger ???, ??? Konkurrenskommissionen.

– Konkurrenskommissionen har haft flera upphandlingsärenden som gäller LTU och där det har visat sig att universitetet har handlat i strid med LOU. Detta tyder på att LTU inte har gett kunskapen om upphandlingslagstiftningen hög prioritet. Eftersom regelöverträdelserna kan ge allvarliga effekter, till exempel genom att avtalet i efterhand kan förklaras ogiltigt, är det kanske dags att LTU ser över sin upphandlings- och inköpsfunktion, säger ???.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 11-034 Luleå tekniska universitet 2