Tag Arkiv: Norrbotten

Länstrafiken i Norrbotten bryter mot lagen

När Länstrafiken i Norrbotten upphandlade transporttjänster utformades förutsättningarna för upphandlingen på ett sådant sätt att den på flera punkter stred mot lagen om offentlig upphandling. I juni 2001 upphandlade Länstrafiken …