Länsarbetsnämnden i Stockholm bryter mot lagen

Länsarbetsnämnden   i Stockholms län får kritik av Konkurrenskommissionen, en oberoende   expertgrupp vid tankesmedjan Den Nya Välfärden, för en upphandling av   arbetsmarknadsutbildning. I anbudsunderlaget fanns så kallade skall-krav som   i praktiken uteslöt leverantörer med ett dubbelt så högt pris som det lägsta   anbudet. Enligt expertgruppens utredning har länsarbetsnämnden tillämpat en modell   för anbudsvärdering som strider mot kraven på likabehandling och transparens.  
 

– Länsarbetsnämnden brister på flera punkter i hantering av upphandlingen och   har därigenom undergrävt sitt förtroende som upphandlare. Agerandet   snedvrider också konkurrensen på marknaden för arbetsmarknadsutbildning,   säger Konkurrenskommissionen.

– Fri prövningsrätt eller en godtycklig bedömning får inte förekomma enligt   lagen om offentlig upphandling. Lagen finns för att förhindra särbehandling,   för att motverka korruption och för att skydda skattebetalarnas pengar, säger G Rune Berggren, ordförande i den oberoende expertgruppen   Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 07-016 LAN Sthlm