Långsam hantering av energiskatt på naturgas ger företag likviditetsproblem

I Sverige finns en särskild skatt på koldioxid för bränslen som kol, olja och naturgas. Systemet är komplicerat och undantagen är många. Ett tillverkningsföretag som använder naturgas får tillbaka 79 procent av skatten, men måste först betala skatten för att sedan begära att få tillbaka den. Detta kan ta upp till ett kvartal och företagaren får ingen räntekompensation. Stora oljebolag behöver däremot bara betala nettobeloppet. Ett litet företag som drabbas av denna byråkrati är Svensk Miljölack AB i Falkenberg. Företaget tvingas att ligga ute med skatten under ett kvartal, vilket skapar likviditetsproblem. Nu kritiserar Företagarombudsmannen, en ideell grupp av ekonomer och jurister inom Stiftelsen Den Nya Välfärden, det statliga systemet som slår hårt mot småföretagare.

– Varför måste små företag ligga ute med skatten medan stora företag slipper? Det byråkratiska systemet för återbetalning av koldioxidskatten drabbar små- och medelstora företag, säger Tommy Adamsson, ordförande i Företagarombudsmannen.

– Skatteverkets långa handläggningstider skapar likviditetsproblem för småföretagare. Det är ett tecken på ett bistert företagarklimat, säger Tommy Adamsson.

 

Läs utredningen här: FO-04-019 Falkenberg