Tag Arkiv: Falkenberg

Brandkårens upphandling av klippverktyg olaglig

Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av   Stiftelsen Den Nya Välfärden, riktar kritik mot en upphandling av   klippverktyg som brandförsvaret i Falkenberg genomfört. I anbudsunderlaget   fanns så kallade …

Långsam hantering av energiskatt på naturgas ger företag likviditetsproblem

I Sverige finns en särskild skatt på koldioxid för bränslen som kol, olja och naturgas. Systemet är komplicerat och undantagen är många. Ett tillverkningsföretag som använder naturgas får tillbaka 79 …