Landstingets krav på kollektivavtal olagligt

Landstinget Region Skåne har ställt krav på att leverantörer av primärvård måste teckna kollektivavtal för att kunna godkännas. Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, kritiserar kravet och påpekar i en utredning att krav på kollektivavtal inte får ställas vid inrättandet av valfrihetssystem enligt LOV, lagen om valfrihetssystem.

– Av förarbetena till lagen framgår tydligt att krav på kollektivavtal inte får förekomma enligt LOV. När liknande krav tidigare har uppställts i samband med offentlig upphandling har dessa regelmässigt underkänts av domstol, uttalar expertgruppen.

– Krav på kollektivavtal kan få till konsekvens att utländska exempelvis danska, vårdgivare utesluts från att delta i landstingets valfrihetssystem. Detsamma gäller för svenska företag som av någon anledning inte har tecknat kollektivavtal. Kravet strider därför mot EG-fördragets principer om likabehandling och icke diskriminering, påpekar Sigvard Berglöf, ledamot av Konkurrenskommissionen. 

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 09-005 Hälsoval Skåne