Tag Arkiv: Kalmar

Landstinget diskriminerar företag i miljonupphandling

Landstinget i Kalmar län har i en upphandling av datorprodukter uppställt villkor om att leverantörerna enbart får lämna anbud på vissa specifika originalprodukter. Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya …

Landstinget diskriminerade leverantörer i olagligt avtal

Landstinget i Kalmar har vid upphandling av datatillbehör krävt produkter från originaltillverkaren vilket uteslutit likvärdiga leverantörer på marknaden. Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, kritiserar landstinget för att …

Kalmar kommun bröt mot lagen vid upphandling av elström

Kalmar kommun har tecknat avtal om elleveranser med det delägda energibolaget utan föregående upphandling. Det snedvrider konkurrensen och strider mot lagen, konstaterar Konkurrenskommissionen som granskat kommunens agerande. Enligt lagen om …