Lagen hindrar småföretagare att få lönsamhet vid nybyggnation och renovering

År 2001 köpte företagaren Robert Boman ett missionshus i stadsdelen Strömsbro. Han byggde om det till bostadshus med fem lägenheter. Hyran sattes till 818 kr/m2 för de större lägenheterna. En oenig hyresnämnd sänkte emellertid hyran i lägenheterna till 709 kr/m2. Beslut innebär att huset förvandlats till en ren förlustaffär för byggföretaget. Hanteringen av hyran får nu kritik av Företagarombudsmannen.

– Det är inte konstigt att det byggs få bostäder i Sverige när en fastighetsägare inte i förväg kan veta hur hög hyra man får ta ut. Rimligtvis bör en fastighetsägare kunna få någon typ av förhandsbesked om hyresnivån säger Monica Werenfels Röttorp, ledamot i Företagarombudsmannen.

Företagarombudsmannen är en oberoende ideell grupp – bestående av jurister, ekonomer och egenföretagare – som arbetar för ett bättre företagarklimat och som bevakar fall då företagare blivit felbehandlade av myndigheter eller lagstiftare. Det är en verksamhet inom Stiftelsen Den Nya Välfärden.

Företagarombudsmannen har granskat hanteringen av hyresnivån i det gamla missionshuset och kritiserar det på två punkter. För det första är en lagstiftning som förhindrar företagare från att få täckning för sina kostnader inte förenligt med ett bra företagarklimat. För det andra borde det vara rimligt att fastighetsägaren fick någon typ av förhandsbesked om vad en renovering eller ombyggnation kan medföra för hyresnivån.

 

Läs utredningen här: FO-2003-023