Krokomsbostäder AB bedriver otillåten hotellverksamhet

Kommuner eller kommunala bolag får inte bedriva näringsverksamhet, det vill säga konkurrera med vanliga företag. Detta gör Krokoms kommun genom Krokomsbostäder AB. Bolaget driver hotellverksamhet utan stöd i vare sig kommunallagen eller den egna bolagsordningen. Dessutom saknar Krokomsbostäder erforderligt polistillstånd för verksamheten. Krokomsbostäder får nu skarp kritik från Konkurrenskommissionen.

Ett kommunalt fastighetsbolag ska förse invånarna med bostäder. Det ska inte lägga pengar och energi på att driva hotell. Skattebetalarna ska vare sig direkt eller indirekt subventionera hotell på en ort där det finns ett bra utbud av hotell och övernattningsrum, säger Inger RidderstrandLinderoth, ledamot i Konkurrenskommissionen.

Konkurrenskommissionen – en oberoende expertgrupp sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden – har i ett avgörande granskat Krokomsbostäders hotellverksamhet.

Konkurrenskommissionen anser att det kommunala fastighetsbolaget snedvrider konkurrensen på marknaden för hotell och övernattningsrum, något som i detta fall inte står i överensstämmelse med kommunallagen. Därtill saknar Krokombostäder både polistillstånd och politiska beslut för verksamheten. I Krokombostäders bolagsordning framgår det att företaget ska förvalta bostäder, affärslokaler och kollektiva anordningar. Men det står inget om lägenhetshotell.
– Ett kommunalt fastighetsbolag ska förse invånarna med bostäder. Det ska inte lägga pengar och energi på att driva hotell. Skattebetalarna ska vare sig direkt eller indirekt subventionera hotell på en ort där det finns ett bra utbud av hotell och övernattningsrum, säger Inger RidderstrandLinderoth, ledamot i Konkurrenskommissionen.

Konkurrenskommissionen – en oberoende expertgrupp sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden – har i ett avgörande granskat Krokomsbostäders hotellverksamhet.

Konkurrenskommissionen anser att det kommunala fastighetsbolaget snedvrider konkurrensen på marknaden för hotell och övernattningsrum, något som i detta fall inte står i överensstämmelse med kommunallagen. Därtill saknar Krokombostäder både polistillstånd och politiska beslut för verksamheten. I Krokombostäders bolagsordning framgår det att företaget ska förvalta bostäder, affärslokaler och kollektiva anordningar. Men det står inget om lägenhetshotell.

 

Läs utredningen här: KKO 2003-031