Tag Arkiv: KKO 2003-031

Krokomsbostäder AB bedriver otillåten hotellverksamhet

Kommuner eller kommunala bolag får inte bedriva näringsverksamhet, det vill säga konkurrera med vanliga företag. Detta gör Krokoms kommun genom Krokomsbostäder AB. Bolaget driver hotellverksamhet utan stöd i vare sig …