Köpings Kabel TV AB säljer datorer i strid med lag

Kommuner eller kommunala bolag får inte bedriva näringsverksamhet, det vill säga konkurrera med vanliga företag. Detta gör Köpings kommun genom Köpings Kabel TV AB. Bolaget säljer datorer och datasupport, ett agerande som saknar stöd i kommunallagen. Köpings Kabel TV AB får nu kritik från Konkurrenskommissionen.

– Köpings kommun får inte sälja vare sig datorer eller datasupport. Det strider mot kommunallagen och hotar att konkurrera ut vanliga företag. Detta gäller även för kommunala bolag som Köpings Kabel TV AB, säger G Rune Berggren, ordförande i Konkurrenskommissionen.

Konkurrenskommissionen – en oberoende expertgrupp sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden – har i ett avgörande granskat Köpings Kabel TV AB:s försäljning av datorer och datasupport till bland annat företag.

Konkurrenskommissionen anser att det kommunala bolaget snedvrider konkurrensen på datamarknaden. När offentligt finansierade eller garanterade bolag ägnar sig åt vanlig näringsverksamhet slås många gånger mindre företag ut. Därtill saknar Köpings Kabel TV AB politiska beslut för verksamheten. Det står ingenting i bolagsordningen om att företaget ska ha verksamhet på datamarknaden.

 

Läs utredningen här: KKO 2003-033