Tag Arkiv: KKO 2003-033

Köpings Kabel TV AB säljer datorer i strid med lag

Kommuner eller kommunala bolag får inte bedriva näringsverksamhet, det vill säga konkurrera med vanliga företag. Detta gör Köpings kommun genom Köpings Kabel TV AB. Bolaget säljer datorer och datasupport, ett …