Tag Arkiv: KKO 2012

Konkurrenssnedvridande skolmats-upphandling för Storkyrkoskolan

När Stockholms stad skulle upphandla leverantör av färdiglagad skolmat uppställde man ett konkurrens­sned­vridande självriskkrav som sedermera underkänts av domstol. I skolmatsupphandling för Storkyrkoskolan uppställde Stockholms stad krav på att leverantörens …

Kristinehamns kommun underlät att upphandla konstverk

Kristinehamns kommun har beslutat att köpa ett konstverk direkt från en lokal konstnär utan att låta andra konstnärer vara med och tävla om den planerade utsmyckningen. Detta strider mot lagen …

Helsingborgshem gör oförmånliga inköp av el-konsulttjänster genom att bryta mot upphandlingslagen

AB Helsingborgshem har vid avrop av el-konsulttjänster inte i första hand vänt sig till det företag som var förmånligast. Istället har det minst förmånliga avtalet varit första alternativ vid närmare …

Fastighetsägare på Järva bryter mot upphandlingslagen

Föreningen fastighetsägare i Järva, som huvudsakligen består av kommunala fastighetsägare på Järvafältet i Stockholm, har brutit mot lagen om offentlig upphandling när man uppställde formella krav som bland annat diskriminerar …

Västerås kommun bryter återigen mot upphandlingslagen vid köp av avfallstjänster

Västerås kommun ingick avtal med sitt delägda bolag Vafab Miljö om köp av tjänster för förbränning av hushållsavfall för 2012. Avtalet förklarades ogiltigt av domstol. Orsaken var att avtalet stred …

Helsingborgs skyltavtal strider mot lag

Helsingborgs kommuns har tecknat ett 15 årigt avtal direkt med JCDecaux om infor­mationstavlor, gatutoaletter och papperskorgar m.m. Avtalet strider mot lag eftersom konkurrerande företag aldrig har givits möjlighet att vara …

Helsingborgs kommun frångick lagen vid köpet av datasystem

När Helsingborgs kommun köpte datasystemet Unicum påstod kommunen att de antog det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Till följd av taktisk prissättning i kombination med att kommunen frångick sina egna krav …

Flygplatsbolag har brutit mot upphandlingslagen

Det huvudsakligen offentligt ägda bolag som driver Göteborg City Airport (f.d. Säve flygplats) har i strid mot lag inte ansett sig skyldigt att följa gällande upphandlings­bestämmelser. Cityflygplatsen i Göteborg AB, …

Växjö Energi frångår lagen

Det kommunala energibolaget Växjö Energi (VEAB) överträdde upphandlingsbestämmelserna när bolaget beställde uppförandet av en datorhall för drygt 10 miljoner kronor direkt från ett företag. – VEAB är skyldigt att följa …

Koncessioner ska i princip kunna förvaltningsprövas

Enligt två nyligen meddelade avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen, som ska läsas mot varandra, kan myndigheternas tilldelning av koncessioner i princip prövas enligt förvaltningslagen, och därigenom bli föremål för beslut om …