DÖ gäller fortfarande

Decemberöverenskommelsen lever och mår bra. Imorgon kommer alliansen att släppa igenom ett förslag som innebär att anställda som har en arbetsgivarbetald sjukförsäkring ska förmånsbeskattas för denna. Reglerna kommer börja gälla redan 1 juli, vilket är en ytterst kort tid för företagen att ställa om.

Cirka 430 000 personer har en sjukvårdsförsäkring tecknad av arbetsgivaren. Företagen erbjuder sjukvårdsförsäkring för att minska risken för produktionsbortfall. Sjukvårdsförsäkringen utgör också en del av arbetsmiljöarbetet.

Det är därför inte så konstigt att sjukvårdsförsäkringar är vanligast i mindre företag. I företag med upp till 4 anställda har ca 23 procent en sjukvårdsförsäkring. Små företag har helt enkelt inte möjlighet att låta produktionen ligga nere i väntan på att en medarbetare ska få vård.

Regeringens förslag kommer att leda till att framförallt låg- och medelinkomsttagare kommer att avstå från försäkringen eftersom kostnaden blir för hög när förmånsbeskattningen införs. Företagen kommer också påverkas eftersom de troligtvis drabbas av ökad ohälsa och en högre sjukfrånvaro.

Finansdepartementets beräkningar på eventuella skatteintäkter är mycket osäkra och kan leda till lägre skatteintäkter än vad regeringen hoppas på, inte minst för att färre arbetstagare kan komma att teckna en försäkring efter 1 juli. Samtidigt riskerar företagen högre kostnader för sjuklön medan den offentliga sjukvården belastas mer, vilket leder till en sämre sjukvård för alla.

När regeringen lanserade förslaget var kritiken från alliansen hård. Liberalernas ekonomisk-politiska talesperson Mats Persson menade att förslaget skulle förvärra de redan långa vårdköerna. Moderata riksdagsledamoten Lotta Finstorp frågade i en interpellation varför regeringen vill stjälpa istället för att hjälpa. Kritiken insinuerade att alliansen skulle stoppa förslaget. Men när skatteutskottets betänkande släpptes den 3 maj framgick det att alliansen visserligen är emot förslaget men att de kommer att lägga ner sina röster. Argumentet som användes är att ”eftersom våra respektive budgetmotioner avslagits avstår vi därför från att delta i beslut om denna särproposition”.

Med andra ord vill inte alliansen störa budgetreglerna. Budgeten skulle ju bli underfinansierad om man började plocka bort vissa frågor, säger skatteutskottets ordförande Per Åsling enligt SvD.
Andra, som exempelvis finansutskottets kanslichef, menar dock att detta inte stämmer eftersom det så kallade reservationsförbudet endast gäller fram till årsskiftet. Det går alltså visst att stoppa propositionen om man vill.

Åren går och det är lätt att glömma varför Decemberöverenskommelsen uppstod. Efter valet 2014 hade alliansen fått ihop 141 mandat. Socialdemokraterna och Miljöpartiet hade fått ihop blott 138. Alliansen tvingade därför en motsträvig Stefan Löfven att stödja sig på Vänsterpartiet för att få majoritet. Sverigedemokraterna var dock inte med på tåget. De valde att stödja alliansens budgetförslag, vilket gjorde att Stefan Löfven hotade med nyval. I panik valde alliansen att proklamera Decemberöverenskommelsen, som innebar att oppositionen skulle släppa fram den ”största” partikonstellationen och garantera att denna fick igenom sin budget. Allt för att Sverigedemokraterna inte skulle få något inflytande.

I efterhand har alliansen erkänt att Decemberöverenskommelsen varit ett misstag. Att den skadade förtroendet bland väljarna och gynnade Sverigedemokraterna. Trots detta fortsätter alliansen att föra en politik som om överenskommelsen fortfarande gällde.

Åter till morgondagens votering. Sverigedemokraterna är emot regeringens förslag. Alliansen likaså. Att stoppa förslaget skulle inte strida mot budgetpraxis. Med SD:s stöd går förslaget att stoppa. Varför då lägga ner rösterna? Gäller Decemberöverenskommelsen fortfarande i det dolda?

Frågan kräver ett svar! Är det för att alliansen aldrig tänker rösta lika som SD? För i sådana fall bör man vara tydlig med detta. Ett sådant förhållningssätt innebär nämligen att alliansen kommer få ytterst svårt att bedriva politik efter valet. Om alliansen inte ens är beredd att stoppa skadliga förslag som ligger utanför budgetpraxis så är Decemberöverenskommelsen fortfarande i kraft, men nu i förstärkt form och mer långtgående än den var när den ingicks.

Det är snudd på obegripligt hur alliansen kan svika de hundratusentals företagare och arbetstagare som man påstår sig vilja främja. Hur prestigefrågor om vem som stödjer vem kan rankas högre än ett bra företagsklimat. Varför man väljer att stjälpa istället för att hjälpa.

Kommer Decemberöverenskommelsen version 2.0 att gälla även efter valet? Företagarna förtjänar ett rakt och tydligt klargörande innan de går till valurnan i september.

Adam Rydström
adam.rydstrom@dnv.se