Konkurrenskommissionen: Piteå kommun upphandlade märke istället för kvalitet

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Piteå kommun för att ha gynnat vissa leverantörer och varumärken i en däckupphandling.

Piteå kommun genomförde under hösten 2017 en upphandling av däck och tillhörande tjänster till den kommunala fordons­parken. I upphandlingen inkom två anbud, varav kommunen uteslöt det ena anbudet, eftersom det i detta inte ingick vad kommunen kallade för ”Premiumdäck”. Detta är dock inte någon allmänt vedertagen standard utan utgör varumärken och fabrikat som säljs av däckverkstäder som är anknutna till återförsäljar­orga­nisationen Svenska Däckföreningen.

– För att säkerställa lika villkor för anbudsgivarna och motverka att vissa företag gynnas förbjuder lagen krav på vissa varumärken och fabrikat, säger Per Eklund ledamot av Konkurrenskommissionen. Trots detta har Kommunen ställt som krav att leverantören måste erbjuda ”Premiumdäcken” i sitt sortiment.

Förvaltningsrätten har i en dom konstaterat att kravet på ”Premiumdäck” strider mot upphandlingslagen och att kommunen har gjort fel genom att utesluta en leverantör som erbjudit andra fabrikat. Eftersom den uteslutna leverantören hade det högsta priset fann dock domstolen inte skäl att ingripa mot upphand­lingen.

– Detta friar inte kommunen från ansvar. Eftersom domstolen konstaterat att kravet på ”Premiumdäck” innebär en överträdelse av lagen är det anmärkningsvärt att kommunen ändå valt att gå vidare och teckna avtal i upphandlingen. Däckverkstäder som säljer andra däck än ”Premiumdäck” kan ha avstått från att överhuvudtaget delta i upphandlingen på grund av kommunens olagliga krav, och därför har konkurrensen snedvridits. Det finns av dessa skäl anledning att kritisera Piteå kommun, som uppenbarligen behöver se över sina rutiner, avslutar Per Eklund.

Utredningen kan läsas här.