Tag Arkiv: Piteå

Piteå kommun lämnade vilseledande information om överklagande av ett upphandlingsbeslut.

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Piteå kommun för ha lämnat en anbudsgivare vilseledande information om tidsfristen för att överklaga ett upphandlingsbeslut. Kommunen har sedan använt sig av detta för att få anbudsgivarens överklagande avvisat i domstol.

Konkurrenskommissionen: Piteå kommun upphandlade märke istället för kvalitet

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Piteå kommun för att ha gynnat vissa leverantörer och varumärken i en däckupphandling.

Kommunalt renhållningsmonopol i Piteå strider alltjämt mot lagen

Sedan 1976 köper Piteå kommun renhållningstjänster från sitt eget bolag utan att ta in anbud från andra företag. Det snedvrider konkurrensen och strider mot lagen, konstaterar Konkurrenskommissionen som granskat kommunens …