Tag Arkiv: Upphandling

Arvidsjaur ställde snedvridande upphandlingsvillkor i strid mot lagen.

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Arvidsjaurs kommun för att vid upphandling av skolskjuts ställt villkor som endast kommunens redan befintliga leverantör kan uppfylla.

Region Jämtland Härjedalen köpte fortsatta taxitjänster i strid mot lagen.

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Region Jämtland Härjedalen för att olagligen ha tecknat avtal om köp av taxi-tjänster. Avtalet slöts direkt med en tidigare anlitad leverantör trots att det vid tidpunkten fanns en lagligt upphandlad avtalslösning som istället hade kunnat användas.

Konkurrenskommissionen: Transportstyrelsen ställde felaktigt krav på kreditrating

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Transportstyrelsen för att ha tillämpat ett krav på anbuds­givares ekonomiska förmåga på ett sätt som strider mot lagen.

Konkurrenskommissionen: Piteå kommun upphandlade märke istället för kvalitet

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Piteå kommun för att ha gynnat vissa leverantörer och varumärken i en däckupphandling.

Konkurrenskommissionen: Stockholms läns landsting gynnade eget tandvårdsbolag på ett olagligt sätt

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen kritiseras återigen Stockholms läns landsting för att bryta mot lagen. Denna gång för att gynna det egna folktandvårdsbolaget. Det var i oktober …

Kommunala bredbandsavtal måste upphandlas

I ett fall där en kommun sålde sitt fibernät för en (1) krona till ett teleföretag, för att sedan hyra tillbaka fibernätet för miljonbelopp, har domstolarna kommit fram till att förfarandet var olagligt.

Kils kommun bröt mot upphandlingslagen

En utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens-kommissionen visar att Kils kommun vid ett flertal tillfällen har brutit mot upphandlingslagstiftningen genom otillåten direktupphandling av tekniska konsulttjänster.

Norrbottens läns landsting bryter återigen mot upphandlingslagen

En utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen visar att Norrbottens läns landsting vid sina upphandlingar av tryckeritjänster fortsätter att bryta mot lagen. Kammarrätten i Sundsvall gick nyligen på samma linje. Domstolen slår fast att en rättelse ska ske där anbudet från företaget GTC Print AB ska beaktas. Hittills har landstinget köpt tjänsterna direkt från ett privat företag som tidigare betecknats som landstingets hustryckeri.