Tag Arkiv: Härryda

Kommunens olagliga sopavtal värt 50 miljoner

Härryda kommun har under flera år köpt renhållningstjänster av det delägda bolaget Renova AB utan att ha upphandlat avtalet i konkurrens. Värdet på tjänsterna uppgår till ca 50 miljoner kronor. …