Kommunalt bolag bryter mot lagen

Det kommunala fastighetsbolaget Stenungs Torgs Fastighets AB har vid upphandling av tjänster agerat i strid mot lagen om offentlig upphandling, menar Konkurrenskommissionen.

Stenungs Torgs Fastighets AB (StenungsTorgsbolaget) är ett av Stenungsunds kommun indirekt ägt bolag som förvaltar 53 butiker, 30 kontorslokaler och 88 lägenheter i Stenungsunds centrum.

I början av 1999 skulle bolaget byta ut sina skyltar i samband med att man också bytt logotyp. Två företag som sysslade med reklamtryck lämnade in anbud. Men något skriftligt anbudsunderlag utarbetades aldrig utan anbuden infordrades muntligt (formlöst) och därför går det inte att rakt av jämföra de två anbuden.

Anbudsgivare A fick uppfattningen att uppdraget dels handlade om att byta ut befintliga skyltar och dels tryck av nya logotyper och delade därför upp anbudet i två moment. Totalpriset från anbudsgivare A blev 113 300 kronor. Men StenungsTorgsbolaget nekar till att det första momentet skulle ha ingått i upphandlingen. Anbud B, som senare kom att antas, uppgick till 105 415 kronor.

Vid en prisjämförelse för enbart moment 2 pris, tryck av logotyper samt leverans av ytterligare skyltar visar det sig att Anbudsgivare A skulle ha vunnit upphandlingen.

Konkurrenskommissionen, som är en privat expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden, har granskat ärendet. Konkurrenskommissionen menar att upphandlingen inte har handlagts på ett affärsmässigt och korrekt sätt i enlighet med lagen om offentlig upphandling.

StenungsTorgsbolaget är genom sin kommunala anknytning en så kallad upphandlande enhet som är skyldig att följa lagen om offentlig upphandling. Eftersom det saknas skriftligt upphandlingsunderlag kan det inte klargöras vad upphandlingen ursprungligen omfattat och således har detta inte handlagts på ett affärsmässigt och korrekt sätt. Konkurrensen på den lokala marknaden för reklamtryck riskerar därmed ha snedvridits, avslutar Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 00- 070-077