Tag Arkiv: KKO 00- 070-077

Kommunalt bolag bryter mot lagen

Det kommunala fastighetsbolaget Stenungs Torgs Fastighets AB har vid upphandling av tjänster agerat i strid mot lagen om offentlig upphandling, menar Konkurrenskommissionen. Stenungs Torgs Fastighets AB (StenungsTorgsbolaget) är ett av …