Kommunalt avtal värt 20 miljoner olagligt

De kommunala renhållningsbolagen MERAB och SYSAV kritiseras för   att ha ingått ett så kallat samarbetsavtal av Konkurrenskommissionen, en   oberoende expertgrupp vid  tankesmedjan   Den Nya Välfärden. Enligt avtalet ska SYSAV varje år bränna 12 000 ton   hushållssopor från Eslöv, Hörby och Höör. MERAB ska i gengäld varje år   behandla 6 000 ton biologiskt avfall från SYSAV. Upphandlingsvärdet   överstiger väsentligen 20 miljoner kronor. Avtalet tecknades 2003 och   förlängs automatiskt vart tredje år.    Enligt expertgruppens utredning har bolagen brutit mot   upphandlingslagen genom att inte genomföra offentliga upphandlingar.
 

– Sopavtalet står i strid mot upphandlingslagen. Den för lagen och för de   bakomliggande EG-direktiven centrala principen om likabehandling har   åsidosatts. Därmed har konkurrensen i renhållningsbranschen snedvridits,   säger G Rune Berggren, ordförande i Konkurrenskommissionen.

– Att en ersättning utgår in natura istället för pengar medför inte   undantag från upphandlingslagens tvingande krav, säger G Rune Berggren.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 07-011 MERAB R